นโยบายการคืนเงินและการจัดส่งสินค้า

100% if not satisfy products or not received vouchers/goods

นโยบายการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งภายใน10-14วัน ตามวันเวลาที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
ในกรณีส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนดการที่แจ้งไว้ลูกค้าสามารถยกเลิกและทางบริษัทฯตรวจสอบในระบบแล้ว
จะจัดคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 5วันหลังจากลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ